Hoppa till sidans innehåll

Sommarträning.

16 JUN 2020 11:30
Med anledning av coronaviruset följer här information från Svenska Judoförbundet. Nyheten uppdateras löpande i takt med att information inkommer och nya beslut fattas.
 • Uppdaterad: 16 JUN 2020 11:30

Uppdatering den 9 juni kl 16.30

Folkhälsomyndigheten, FHM, meddelade tidigare (se nedan) att de har för avsikt att ändra på restriktionerna kring idrottsutövande och tävling. Idag har FHM i dialog med RF kommit med en del förtydliganden och svar på frågor med anledning av de nya restriktionerna. Svaren från FHM har gjort att SJF nu kan utfärda nya rekommendationer för judoträning från och med den 14 juni 2020:

Fortfarande rekommenderar FHM att alla i samhället ska fortsätta hålla distans, vilket ju är svårt i många idrotter och speciellt i judo! Generellt uppmuntrar FHM också till träning utomhus och helst med avstånd vilket ju också är svårt vid judoträning. Det är också fortsatt rekommenderat att riskgrupper ska iaktta försiktighet. Riskerna med smitta bland friska barn och ungdomar är mycket mindre. De yngsta har under hela smittoperioden fortsatt att träffas som vanligt i skolan och många har därför redan utsatts för smitta.

Risken för smitta ökar förstås av att träna judo. Men det finns saker vi kan gör för att minska riskerna för de som ändå vill börja träna. Det är viktigt att var och en värderar för och emot och att alla visar ansvar och avstår från att gå till träningen vid minsta symptom!

– Barn och ungdomar kan under rådande rekommendationer träna judo som vanligt, förutsatt att de inte har några symptom förstås (se riskgrupper nedan också).

– Äldre ungdomar och vuxna bör träna med så få partners som möjligt. Skaffa en liten “judofamilj” och håll dig till ett par träningspartners! Träna gärna mer stående än ne-waza! Träna inte om ni själva eller någon i er omedelbara närhet har symptom eller tillhör riskgrupp.

– “Riskgrupper” får fortsätta hålla avstånd! och träna på utomhus med alternativ träning. Med riskgrupp avses alla som tillhör riskgrupperna enligt FHM, till exempel alla över 70 år, de som har högt blodtryck eller hjärt/lungsjukdom, de som har anhöriga hemma som är riskgrupp osv.

SJF har, på uppmaning av RF, sammanfattat de förordningar, råd, riktlinjer och rekommendationer som ska beaktas vid judoträning och -tävling i ett dokument, Riktlinjer för judoträning under pågående pandemi 2020, som tillsammans med FHM:s verktyg för riskbedömning av mindre sammankomster och evenemang kan och bör användas som vägledning för hur judoklubbar kan organisera sin egen verksamhet på bästa sätt.

Uppdatering 29 maj kl. 13.20.

Idag meddelade Folkhälsomyndigheten, FHM, att de har för avsikt att ändra de allmänna råden för idrott den 14 juni.

Fram tills dess så gäller de råd, riktlinjer och rekommendationer som publicerades den 1 april, se nedan.

De förändringar som kommer att göras, med start den 14 juni, är att träningsmatcher, tävlingsmatcher och tävlingar i alla idrotter för alla åldrar tillåts – så länge begränsningen på max 50 personer inte överskrids, dvs max 50 deltagare i en motionstävling och max 50 personer i publiken på en match (där räknas inte spelarna in i maxantalet). Dessutom så tas kravet på att undvika närkontakt bort. Men FHM har fortsatt synpunkter på om “kontaktidrotter” får utövas efter den 14 juni och kommer att återkomma under vecka 23 med särskilt förtydligande i den frågan.

Uppdatering 1 april kl. 13.15.
(senast redigerad 2 april kl. 09.55)

All träning som innebär närkontakt ska upphöra!

Idag har det kommit nya föreskrifter och allmänna råd* från Folkhälsomyndigheten. I de råden har man inte bara begränsat folksamlingar även utomhus till högst 50 utan också lämnat nya regler för idrottsutövare. I dessa råd – som ska betraktas som regler- betonas nu att man ska avstå från all kroppskontakt. Det innebär att ”vanlig” judoträning inte ska bedrivas!

Däremot är man noga med att betona att det är viktigt att fortsätta med ungdomsidrott! Helst ute och förstås alltid med tillräckligt avstånd.

Så rekommendationen från Svenska Judoförbundet är att även i fortsättning följa Folkhälsomyndighetens råd, rekommendationer och anvisningar.

 För just våra aktiva vill vi också lämna några specifika ”råd” :

 • Ingen judoträning just nu!
 • Fortsätt träna!
  • Gärna ute
  • Om ni tränar på gym gör det med minst två meters avstånd
  • Torka av redskap och använd gärna handskar!
  • Tänk på att utöva en – nästan onödigt- god handhygien
  • Klä om och duscha hemma
  • Självklart ska alla med förkylningssymptom stanna hemma från träning av alla slag.
 • Håll humöret uppe
  • Jogga eller promenera tillsammans och passa på att prata
  • Ät ordentligt

Den nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten innebär också att Svenska Judoförbundet ställer in all verksamhet som innebär närkontakt, dvs även graderingar, utbildningar med praktik och all verksamhet som normalt genomförs på judomattan i en dojo.

Här hittar du Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott.

Här hittar du Riksidrottsförbundets förtydligande och stöd för de nya rekommendationerna.

*När en myndighet utfärdar “allmänna råd” innebär det inte att det är ett “råd” i dagligt tal. Ett “Allmänt råd” från en myndighet är en bestämmelse som ska efterlevas.

Observera att detta inlägg inte är ett försök till dåligt aprilskämt, det är en olycklig omständighet att de nya rekommendationerna publiceras den första april. Gör din källkritiska granskning och kontrollera uppgifterna om du tror att det rör sig om ett dåligt försök till aprilskämt.

Uppdatering 27 mars kl. 19.00.

Fredagen den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Förbudet gäller från den 29 mars och tills vidare. Syftet med förbudet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället.

Enligt ett tidigare regeringsbeslut var maxgränsen för antalet deltagare vid allmänna sammankomster 500 personer. Beslutet att ytterligare begränsa antalet till 50 personer kommer efter ett förslag från Folkhälsomyndigheten.

Ta gärna hjälp av Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömning av mindre sammankomster och evenemang för vägledning gällande träning, tävling och andra evenemang.

Uppdatering 25 mars kl. 13.30:

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya förtydligande rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19. Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra på grund av att smittrisken är betydligt längre.

Folkhälsomyndigheten ger i rekommendationerna för idrott ett antal råd som riktar sig direkt till Riksidrottsförbundet och idrottsrörelsen. Följande områden finns med:

 • Generella råd
 • Inomhusaktiviteter
 • Utomhusaktiviteter
 • Aktiviteter för äldre
 • Cuper, tävlingar och matcher.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare en checklista för riskbedömning av mindre evenemang, exempelvis träningar och andra idrottsaktiviteter. De nya rekommendationerna är förtydligande information för att ännu bättre hjälpa idrottsföreningar att ta beslut om sin egen verksamhet.

Svenska Judoförbundet uppmanar alla klubbar och distrikt att även fortsatt göra en riskbedömning enligt checklistan för evenemang, men även utgå från Folkhälsomyndighetens förtydligande råd för idrott.

Uppdatering 17 mars kl. 11.30:
(Reviderad 18 mars 08:54)

Den senaste veckan har epidemin med Covid-19 fortsatt tillta i hela landet och nu sker en samhällsspridning i storstadsregionerna. Som vi tidigare påpekat är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens direktiv, men det har även uppkommit specifika judorelaterade “coronafrågor” som vi kommer att behandla nedan.  

Rekommendationer angående träning

Alla som varit utomlands, är förkylda eller mår dåligt och alla som har någon som är sjuk i familjen ska stanna hemma. Kom ihåg att även om barn och ungdomar bara i undantagsfall blir allvarligt sjuka så smittar de ändå! De riskerar även att smitta resten av sin familj.

Traditionell judoträning för veteraner utan riskreducerande åtgärder och fallträning för äldre är aktiviteter som bör pausas tillsvidare. Vad gäller träning för barn och ungdomar finns det olika rekommendationer i olika delar av landet beroende på eventuell lokal smittspridning. Vägledande bör vara att ställa in traditionell judoträning om grundskolor i klubbens upptagningsområde stänger.

Något vi varmt rekommenderar är att tillfälligt ersätta judoträning med träning utomhus t ex löpning, promenad, att spela boll eller träna på utegym. Detta för att det är mindre risk för smittspridning vid träning utomhus i friska luften jämfört med inomhus. Sådan träning kan med fördel bedrivas även om grundskolor skulle stänga. Varje klubb bör göra sin egen riskbedömning utifrån de lokala förutsättningarna och gruppens sammansättning. Ta gärna hjälp av riskbedömningsverktyget som presenteras nedan.

Vi rekommenderar inte att man åker till en annan klubb och tränar om ens egen klubb har ställt in sin träningsverksamhet.

Sammankomster och evenemang med färre än 500 deltagare

Folkhälsomyndigheten har publicerat ett riskbedömningsverktyg för arrangörer av sammankomster och evenemang (som samlar färre än 500 deltagare). Verktyget finns på FHM:s hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 

Vi rekommenderar att judoklubbar och distrikt använder sig av verktyget för att få vägledning för att kunna genomföra träningar, sammankomster och evenemang på ett bra sätt eller för att ge motiv för att ställa in en aktivitet.

Svenska Judoförbundet gör enskilda riskbedömningar för varje aktivitet som vi organiserar och ställer in de aktiviteter som har hög risk för ökad smittspridning och där riskreducerande åtgärder inte finns eller inte är tillräckliga. Vi uppdaterar vår kalender på judo.se kontinuerligt med information om de aktiviteter som ställs in.    

För mer information och skyddsåtgärder hänvisar vi som tidigare till följande sidor:
Folkhälsomyndighetens information
Krisinformation.se
Riksidrottsförbundets information
Utrikesdepartementets reseinformation

Eventuella judorelaterade frågor hänvisas till This is a mailto link.

Uppdatering 12 mars kl. 13.56:

Angående tävlingar och andra tillställningar

Enligt ett regeringsbeslut som fattades den 11 mars får inga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer genomföras i Sverige. Beslutet gäller från och med torsdag 12 mars och tillsvidare, i hela Sverige.  

Flera arrangörer i Judosverige har redan ställt in sina tävlingar, läger och andra evenemang, även med färre personer än 500. Håll er uppdaterade via den lokala arrangörens kanaler. Om ni har ett evenemang publicerat i SJF:s kalender på judo.se som kommer att ställas vänligen meddela detta till This is a mailto link så att vi kan uppdatera det i kalendern.

Vi vill också uppmuntra judoklubbar, distrikt, aktiva och föräldrar att diskutera vad ni kan göra hos er för att minska risken för smittspridning.

Svenska Judoförbundet fortsätter att följa utvecklingen och håller sig uppdaterad med information från svenska myndigheter, Riksidrottsförbundet och Internationella judoförbundet.

För mer information och skyddsåtgärder hänvisar vi till följande sidor:
Folkhälsomyndighetens information
Krisinformation.se
Riksidrottsförbundets information
Utrikesdepartementets reseinformation

Uppdatering 11 mars kl. 08.30:

Med anledning av den senaste utvecklingen av utbrottet av coronavirus vill Arbetsgruppen för Idrottsmedicin komplettera den information som tidigare lämnats med följande:

Spridningen av Covid-19 ökar nu i många länder bland annat Sverige. Det är alltså ännu viktigare nu att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Det är också viktigt att var och en tänker över de risker som uppstår vid resor inom och utom Sverige både för att bli smittad och att hamna i karantän under två veckor. Särskilt viktigt att tänka på detta är det om man har någon i sin omedelbara närhet som tillhör riskgrupperna. Väg alltså noggrannt de risker resor till tävlingar inom och utom Sverige medför. En utebliven tävling nu är i de flesta fall inte avgörande för den fortsatta karriären men kan medföra smittorisk och bortavaro från skola och träning en längre period.

Uppdatering 3 mars:

Vi önskar er alla välkomna tillbaka till en fortsatt härlig träningstermin efter sportlovet.

Coronavirus utbrottet är som ni vet en ny influensa som spridit sig till många länder. För att minska risken för spridning och allvarlig sjukdom är det viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som finns på (https://www.folkhalsomyndigheten.se/).

Det viktigaste är som vanligt att tvätta händerna med tvål och vatten samt sprita av dem ofta, att inte peta sig i ansiktet eller klia sig i ögonen när man inte har nytvättade händer. Bra information och svar på frågor finns att läsa på denna länken (https://www.health.harvard.edu/blog/as-coronavirus-spreads-many-questions-and-some-answers-2020022719004?fbclid=IwAR2XWOIlpVO2FhpMTzR6XEzofhfpH3j08xaFLdWZWesGcrUyX4cpIBhHjVI).

De som har symptom på smitta (feber, hosta och andningssvårigheter) bör ringa till 1177 vårdguiden för att få vägledning om vad den ska göra. De som har frågor om coronaviruset och smittspridning i allmänhet kan ringa till 113 13 där finns alltid möjlighet att få information och svar på frågor. Vad vi vet om virusets möjlighet till överlevnad på ytor pekar på att de överlever några timmar på olika ytor. Vi vet också att man kan vara smittad utan att ha symptom.

Alltså rekommenderar vi de barn och vuxna som varit i något av de coronadrabbade områdena (Vilka områden det rör sig om finns listat på webbplatsen Krisinformation.se och på Folkhälsomyndighetens webbplats.) att göra ett träningsuppehåll på 14 dagar efter hemkomsten. Det vill säga den tid det beräknas ta tills man inte smittar andra. Just nu pekar allt på att barn under 15 år klarar coronaviruset bra men det finns begränsad kunskap om de kan smitta andra barn eller vuxna. Eftersom judo är en fullkontaktsport där vi kommer väldigt nära varandra är risken stor att träning med en som smittar skulle kunna medföra en ökad smittorisk.

Skribent: Anders Karlsson
E-post: Adressen Gömd

 Hitta till vår dojo.

 

         BINGOLOTTER

   

 

 

 

 

 

Postadress:
Västbo JK - Judo
Karl-Johansgatan 35
33230 Gislaved

Besöksadress:
Ringvägen 7
33236 Gislaved

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link